Webbutveckling & E-Commerce

FSN får en ny uppdaterad responsiv webbsida

FSN – Föreningen säkerhet genom nödbelysning behövde en ny uppdatera sin webbsida responsivt i en WordPress-lösning. Elmateriels nya webbsida är utvecklad i ett Child-theme (barntema) av ’EasyMag’. För FSN är det viktigt att ha en webbsida där besökaren lätt kan kommunicera och framför allt ställa frågor om säkerhet och nödbelysning. Svar och frågor skall lätt kunna publiceras löpande på siten och besökaren skall snabbt kunna söka svar på viktiga säkerhetsfrågor. FSNs nya webbsida är ren, lättnavigerad och funktionell och fungerar för alla plattformar. Besök FSN här