Webbutveckling & E-Commerce

Examensarbete Magento2 E-Commerce – RetroCrafts

I min utbildning som webbutvecklare för E-handel ingick att bygga ett stort eget projekt – EXAMENSARBETET. Jag har byggt en e-handel i Magento2. Fokus var, för mig, att utveckla en webbplats som e-handel med de verktyg, CMS, i detta fallet Magento2 och de kodspråk som vi har läst och lärt oss under utbildningen. Målet var att så långt som möjligt slutföra och sjösätta en fullt fungerande e-handel med flera språksidor. Besök examensarbetet RetroCrafts här  En ny E-handel är under uppbyggnad och lanseras i februari som du kommer att kunna hitta här