Webbutveckling & E-Commerce

MILLHOUSE – Backend e-handel

MILLHOUSE är en e-handelsida, back end-projekt under perioden februari – mars 2016. Detta är ett stort grupparbete av projektgruppen GOBIGs medlemmar; Misia Blasharska, Jeffrey Örnerstedt, David Lindgren, Milvio Diaz, Helena Häggström och Eva Ström från klass WIE15. Eva Ströms del i MILLHOUSE Interior är Checkout / betalnings-funktionen från cart-sida samt att bygga databasen i mySQL (Workbench) med relevanta tables. Siten som helhet är kodad helt från grunden i HTML5, CSS3, PHP, Javascript, JQuery innehåller produkt- sidor login-, cart-funktion, admin-, ticket- och kontaktformulär-funktioner. Projektgruppen använde sig av Bitbucket för Git versionshantering via grafiska klienten SourceTree.