Webbutveckling & E-Commerce

.GooMapWiki – app/sida med API

.GooMapWiki är en egen inlämningsuppgift som innehåller två API’er med flera url/endpoints; 1. Google Maps som bland annat har funktionen Geocode. 2. API från MediaWiki, som innehåller en sökfunktion från Wikipedia.  Klicka här för att gå till .GooMapWiki. Sidan fungerar helt i responsivt läge. Den är byggt i html, javascript/jQuery och CSS i Bootstrap. .GooMapWiki är ett eget projekt och en inlämningsuppgift i kursen SYSTEMSTÖD OCH INTEGRATION MED 3-PARTSSYSTEM

Leave a Comment

Your email address will not be published.